facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DODATKOWE NABORY na studia

Dodatkowa rekrutacja  ( II lub III nabór )  na kierunku zostanie otwarta w Systemie IRK tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu naboru podstawowego nie zostanie wypełniony limit miejsc na kierunku i wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmie decyzję o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego. 

Poniżej podajemy aktualnie otwarte rejestracje w IRK w naborze podstawowym i uzupełniającym:

​Informacja dla kandydatów, którzy składali do okręgowych komisji rekrutacyjnych wniosek o weryfikację sumy punktów.

Jeżeli przystępowałeś do egzaminu maturalnego w 2019 roku i ubiegałeś się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim, ale nie zostałeś zakwalifikowany z powodu niewystarczającej liczby uzyskanych punktów rankingowych, a teraz Twój  wynik egzaminu maturalnego został podwyższony wskutek weryfikacji punktów przez okręgową komisję egzaminacyjną lub odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego możesz wystąpić  z wnioskiem do właściwej komisji rekrutacyjnej o uwzględnienie tego podwyższonego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym. ( wzór wniosku)

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.